- Pracownia Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego - Pomiary parametrów mikroklimatu wewnętrznego -

UWAGA: Posiadamy wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, jako osoba: uprawniona do sporządzania charakterystyki energetycznej oraz jako osoba uprawniona do oceny systemu ogrzewania lub klimatyzacji.

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę bądź udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku. Dotyczy to wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych: począwszy od budownictwa jednorodzinnego po budynki wielorodzinne, biurowe, służby zdrowia itp. Zlecając wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej firmie Flowent, masz pewność, że uzyskany dokument wykonany jest profesjonalnie i zgodnie ze sztuką inżynierską. Na rynku istnieje wiele osób i firm oferujących w niskiej cenie wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, jednak nie są wpisani do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, co wymaga polskie prawo. Powoduje to, że uzyskane takie świadectwo jest nieważne, ponieważ taki dokument podlega rejestracji w w/w rejestrze. U nas macie Państwo pewność, że dokument będzie sporządzony prawidłowo i może zostać poddany ocenie przez MIiR, ponieważ posiadamy wpis do rejestru. 

Pracujemy na urządzeniach: