- Pracownia Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego - Pomiary parametrów mikroklimatu wewnętrznego -

Podejmiemy współpracę z biurami architektonicznymi i wykonawcami w zakresie prac projektowych i pomiarowych. Gwarantujemy rzetelne opracowanie dokumentacji projektowej na czas. Zapraszamy do zakładki kontakt.

Pracujemy na urządzeniach: