- Pracownia Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego - Pomiary parametrów mikroklimatu wewnętrznego -

Niektóre z opracowywanych i zrealizowanych inwestycji:

 • FSM BYDGOSZCZ - projekt instalacji sanitarnych budynku wielorodzinnego,
 • WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W WARSZAWIE - projekt instalacji sanitarnych wraz z instalacją gazów medycznych dla Oddziału Nefrologii
 • KANCELARIA SEJMU RP - projekt instalacji sanitarnych pom. TeleRad
 • PAŁAC W OSTROMECKU - projekt zewnętrznych instalacji kd wraz z pozwoleniem wodnoprawnym oraz projekt wentylacji mechanicznej kuchni gastronomicznej
 • GDYNIA - Akademia Marynarki Wojennej - projekt zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej 
 • MWiK Bydgoszcz - projekt sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Biedaszkowo / Inowrocławska Bydgoszcz
 • MWiK Bydgoszcz - projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Okrężna Bydgoszcz
 • DABROWENT - projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych
 • KPEC - Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy - projekt przyłączy i sieci ciepłowniczej
 • SĄD REJONOWY DZIAŁDOWO - projekt instalacji c.o. oraz węzła cieplnego
 • SĄD OKRĘGOWY ELBLĄG - POMIESZCZENIA BIUROWE - projekt instalacji chłodu
 • SĄD OKRĘGOWY ELBLĄG - SALE ROZPRAW - projekt instalacji chłodu
 • BUDYNEK ARCHIWUM KANCELARII SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE - kompleksowy projekt instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych:
  • projekt przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji ogólnospławnej,
  • projekt zewnętrznych instalacji wod-kan,
  • projekt zbiornika retencyjnego,
  • projekt przebudowy przyłącza gazu,
  • projekt przyłącza ciepłowniczego,
  • projekt automatycznego nawadniania zieleni,
  • projekt węzła cieplnego,
  • projekt wentylacji, ciepła do podgrzania powietrza wentylacyjnego, wody lodowej,
  • projekt klimatyzacji pomieszczeń archiwalnych,
  • projekt instalacji chłodu,
  • projekt wewnętrznej instalacji wod-kan,
  • projekt ponownego wykorzystania wody szarej w kombinacji z wodą deszczową,
  • projekt instalacji centralnego ogrzewania.
 • SZPITAL IM. ORŁOWSKIEGO WARSZAWA - pełny projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy centralnego bloku operacyjnego
 • OLPP PŁOCK - projekt odwodnienia wraz z zagospodarowaniem wód opadowych dla budowy mostu w Nowej Wsi Wielkiej + operat wodnoprawny
 • IMS SOFA - projekt przyłączy wod-kan oraz zewnętrznych instalacji wod-kan do hali przemysłowej w Bydgoszczy (w tym przyłącze wody na cele ppoż.)
 • INWESTOR PRYWATNY - projekt instalacji sanitarnych motelu w Białych Błotach
 • INWESTOR PRYWATNY - projekt wielobranżowy samoobsługowej myjni 4-stanowiskowej z kontenerem technicznym w Łochowie, gm. Białe Błota,
  • projekt architektoniczny - plan zagospodarowania terenu,
  • projekt konstrukcyjny,
  • projekt przyłączy wod-kan,
  • projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan,
  • projekt zewnętrznej instalacji gazu,
  • projekt zastępczego zasilania gazu ze zbiornika naziemnego. 
 • INWESTOR PRYWATNY - projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Łochowie, gm. Białe Błota,
 • INWESTOR PRYWATNY - koncepcja wielobranżowa budowy budynku sanitarno-socjalnego oraz biurowego działu produkcyjnego (na terenie dawnego Zachemu)
 • INWESTOR PRYWATNY - wielobranżowy, dokumentacja techniczna inwentaryzacji budynku produkcyjnego z częścią administracyjno-laboratoryjną oraz PFU (na terenie dawnego Zachemu)
 • INWESTOR PRYWATNY - wielobranżowy, dokumentacja techniczna budowlano-wykonawcza zadaszenia instalacji technologicznej na budynku produkcyjnym (na terenie dawnego Zachemu)
 • INWESTOR PRYWATNY - wielobranżowy, projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy istn. budynku produkcyjnego (część laboratoryjna, biurowa oraz sanitarno socjalna) (na terenie dawnego Zachemu)
  • projekt architektoniczny,
  • projekt konstrukcyjny,
  • projekt instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o., ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego, woda lodowa, wentylacja mechaniczna - cele grzewcze zapewnione poprzez wykorzystanie odpadu ciepła z kondensatu pary,
  • projekt instalacji elektrycznej,
  • projekt instalacji słaboprądowej.
 • INWESTOR PRYWATNY - dokumentacja techniczna wykonawcza izolacji sufitu budynku szkolnego w Belgii w ramach projektu "Total renovation strategies for energy reduction in public building stock (BRICKER) - dla polskiego producenta pianek PUR.
 • INWESTOR PRYWATNY - wielobranżowy, projekt budowy pasywnego domu jednorodzinnego gm. Solec Kujawski.
 • INWESTOR PRYWATNY - liczne wielobranżowe oraz instalacyjne projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie całego kraju. 
 • KPEC - liczne projekty przyłączy ciepłowniczych, sieci cieplnych na terenie miasta Bydgoszczy
 • INWESTORZY PRYWATNI - liczne projekty przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, pożarowych oraz zagospodarowania wód deszczowych
 • INWESTORZY PRYWATNI - liczne projekty przyłączy gazowych, zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gazu, kotłowni oraz zbiorników na gaz

 

 

Pracujemy na urządzeniach: