Oferta

Oferujemy dokumentację z zakresu:

 • Instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • Instalacji chłodu,
 • Klimatyzacji precyzyjnej,
 • Kotłowni i węzłów cieplnych,
 • Instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze, Air motor, podtlenek azotu itp.),
 • Instalacji gazów przemysłowych (sprężone powietrze, metan, azot, acetylen itp.),
 • Instalacje odzysku ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
 • Poprawy efektywności energetycznej budynków, poprzez analizy, obliczenia, symulacje,
 • Sieci, przyłączy i instalacji gazowych,
 • Wewnętrznych instalacji c.o.,
 • Sieci, przyłączy i instalacji cieplnych,
 • Instalacje pary,
 • Sieci, przyłączy i instalacji wod-kan,
 • Instalacji tryskaczowych i ppoż,
 • Miejscowej wentylacji wywiewnej (odciągi gazów, odpylanie, odciągi spalin, odciągi pary)
 • Instalacji automatycznego nawadniania,
 • Odwodnienia (zakłady przemysłowe, drogi, lotniska itp),
 • Operaty wodnoprawne,
 • Certyfikacji energetycznej (świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, projektowane charakterystyki energetyczne, audyty energetyczne),
 • Gospodarki ściekowej,
 • Instalacje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
 • Instalacji biogazu,
 • Instalacje techniczne budownictwa jednorodzinnego (przydomowe oczyszczalnie ścieków, automatyczne systemy nawadniania, pompy ciepła, rekuperacje, instalacje fotowoltaiczne),
 • Analizy i symulacje CFD (Computational Fluid Dynamics),
 • Instalacje elektryczne,
 • Projekty automatyki,
 • Projekty sieci elektroeneregtycznych SN i nN,
 • Instalacji SSWiN, KD, CCTV, SAP, DSO.

Projektujemy instalacje w takich obiektach jak:

 • Obiekty służby zdrowia (szpitale, zakłady medycyny sądowej, przychodnie, kliniki),
 • Obiekty laboratoryjne (specjalistyczne laboratoria szpitalne, laboratoria produkcji),
 • Obiekty przemysłowe i fabryki (budynki i hale produkcyjne, magazyny, przemysł, infrastruktura przemysłowa sieciowa),
 • Obiekty gastronomiczne (restauracje, kuchnie),
 • Obiekty użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki kultury, urzędy, obiekty sportowe),
 • Obiekty sakralne,
 • Hale widowiskowo-sportowe,
 • Baseny oraz kryte pływalnie,
 • Lodowiska,
 • Budynki biurowe (klasy A-D) i administracyjne,
 • Serwerownie,
 • Budynki usługowe (galerie handlowe, pawilony handlowe, zakłady usługowe, zakłady pogrzebowe itp),
 • Budynki pod ochroną konserwatorską,
 • Budynki wielorodzinne,
 • Budynki jednorodzinne,
 • Budownictwo pasywne,
 • Obiekty inwentarskie,
 • Obiekty drogowe (tunele, drogi, lotniska).